תשובות לשאלות

 צרו קשר

שאלות ותשובות

 

  יש לי ביטוח משלים בקופ"ח, האם זה לא מיותר לשלם עבור שני הביטוחים?

  פוליסת הביטוח "רואים בריאות" נבנתה במיוחד עבור חברי לשכת רואי החשבון ומתבססת על העובדה כי רוב רו"ח מבוטחים בביטוח משלים באחת מקופות החולים. תוכנית הביטוח מותאמת למי שיש לו ביטוח משלים ומונעת כפל ביטוח תוך הוזלת הפרמיה. לפיכך אין אנו ממליצים לבטל את הביטוח המשלים של קופת החולים.


  כיצד אני מגיש תביעה?

  עם היוודע הצורך בניתוח או בכל טיפול אחר המכוסה בפוליסה, יש לפנות בהקדם לאגף הבריאות בסוכנות מדנס בטל' שמספרו: 03-6380234.
לנוחיותך קיים מידע מפורט לגבי כל תביעה באתר זה.

טופס תביעה


  מהי רשימת הרופאים בהסכם?

  רופא מנתח אשר הוסמך ואושר על ידי השלטונות המוסמכים בישראל או בחו"ל כמומחה מנתח, שהסכים לקבל ישירות מאת המבטח שכר, שהוסכם עמו עבור ביצוע ניתוח בבעל הפוליסה ו/או המבוטח.
רשימה זו מתעדכנת מעת לעת ולכן ברגע הצורך, מומלץ לפנות לסוכנות מדנס על מנת לברר האם הרופא הספציפי נמצא בהסכם או שניתן להגיע עמו להסדר לגבי התביעה הספציפית.
לנוחיותך רשימת הרופאים שבהסכם נמצאת באתר ומתעדכנת באופן שוטף.


  האם אני חייב לבחור רופא מתוך הרשימה?

  הבחירה אינה חייבת להיעשות מתוך הרשימה - ניתן לבחור כל רופא מנתח. אם נבחר מנתח שאינו בהסכם - תשלם חברת "הפניקס" עד לתקרת הסכום הקבוע למנתחי הסכם של המבטח עבור אותו ניתוח.


  יש לי ביטוח סיעודי בנפרד, מה עלי לעשות?

  בביטוח הסיעודי בפוליסת "רואים בריאות" הפיצוי ניתן למבוטח ללא כל קשר להוצאותיו בפועל.
הפיצוי ניתן ברגע שהמבוטח מוגדר כסיעודי. גם אם המבוטח רכש לעצמו ביטוח סיעודי במסגרת אחרת, הוא יקבל את המגיע לו במסגרת פוליסת "רואים בריאות".


  כיצד מתבצע התשלום עבור הניתוח?

  במידה והרופא המנתח או בית החולים הם בהסכם אזי התשלום מתבצע ע"י הפניקס ישירות אליהם.
במידה והמבוטח בחר ברופא או בית חולים שאינם בהסכם ולא ניתן להגיע עימם להסדר בעת התביעה, אזי התשלום יבוצע ע"י המבוטח ישירות לרופא או לבית החולים ויוחזר לו בכפוף להגשת קבלות מקוריות, בהתאם לתקרת ההחזר.