ביטוח רכב

 צרו קשר

ביטוח רכב

 • גבולות אחריות צד ג' רכוש-  750,000 ₪ חינם.                                                                              
 • כינון – חינם
 • פרעות ומהומות – חינם
 • אובדן גמור 50% - חינם
 • הגנה משפטית 25,000 ₪ אקסס  500 ₪ חינם
 • אביזרים עד לסך 5,000 חינם בתנאי שפורטו מראש בהצעת הביטוח ,מעבר לסכום הנ"ל - מיון של 8% (על הנ"ל יש את כל ההנחות של הפוליסה).
 • ערך רכב חדש באובדן גמור בבעלות פרטית שנה אחרונה בלבד – חינם כפוף לצילום רישיון רכב.

השתתפות עצמית:                                                          

 • 800 רכב פרטי                            
 • 1,000 ₪ רכב מסחרי
 • תוספת 50% לנהג מתחת לגיל 21 ומתחת לשנה רישיון
 • ירידת ערך 1.5%


יינתנו הנחות משמעותיות לחברי הלשכה

* המידע המפורט לעיל כולל תמצית של תנאי פוליסת הביטוח התקפים במועד הפרסום בלבד, תנאים אלו כפופים לנוסח המלא של הפוליסה.

 


 

לקבלת פרטים נוספים על ביטוח רכב - לחץ כאן