ביטוח אחריות מקצועית

 צרו קשר

ביטוח אחריות מקצועית

תוכנית הביטוח עבור חברי הלשכה כוללת שיפורים, הטבות, עדכונים ושינויים לפוליסות הביטוח שנכנסה לתוקף ב- 01.01.2017.

להלן העדכונים והשינויים:

  • כיסוי רטרואקטיבי לתקופה של עד 10 שנים
  • תנאים מיוחדים לכיסוי בעת פרישה
  • הרחבה לנושא משרה בכיר בתאגיד בתפקידו כמבקר פנים ללא עלות נוספת
  • חדש - המבוטח יהיה פטור מתשלום סכום ההשתתפות העצמית, היה ומקרה הביטוח הסתיים ללא חובת תשלום פיצוי כלשהוא לתובע
  • חדש - הנחת העדר תביעות נוספת - הנחה למחדשים מהשנה השישית ואילך (עד כה המקס' היה לשנה חמישית) ושיעור הנחת העדר התביעות יעמוד על 25%
  • גבולות האחריות מוגדלים כבעבר בחלופות השונות שקיימות בתוכנית
  • פרמיות/תעריפים מופחתים כבעבר
  • הכיסוי במסגרת התוכנית לא יכלול חבות המוטלת על המבוטח בשל עיסוק בנאמנויות על פי חוק ניירות ערך (הפונים בקשר להרחבת כיסוי ספציפי זה – יהא בחיתום מיוחד מחוץ לתוכנית)
  • התוכנית תורחב לתת מענה גם לרו"ח שכירים וחשבים שכירים בחברות (לא משרד רו"ח) והפרמיה תעמוד על 50% מפרמיית הבסיס של רו"ח
  • נוסח הפוליסה הכולל  תנאי כיסוי רחבים כבעבר המיועדים רק לחברי הלשכה ובאמצעות מדנס – נוסח הפוליסה הותאם לפי חוזר המפקח על הביטוח והעקרונות לניסוח תכניות ביטוח

 

  אחריות מקצועית רו"ח - תמצית כיסוי

  פוליסה אחריות מקצועית רו"ח

  שאלון לביטוח אחריות מקצועית רו"ח


לפרטים נוספים וליצירת קשר עם נציג אחריות מקצועית במדנס: טל: 03-6380326 | דוא"ל: ShechterM@madanes.com

לקבלת פרטים נוספים על ביטוח אחריות מקצועית - לחץ כאן